پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

هواشناسی

کنفرانس ها و همایش ها
  • ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
  • چهارمين همايش ملي زن و توسعه گردشگري روستايي
  • اولین همایش ملی فناوری سبز و پژوهش های کاربردی
  • پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی
  • هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
  • پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان
  • دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت
  • اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

آمار بازدید سایت
General Statistics
Total Site Statistics 162957
Best Site Statistics Day 10/19/2018
Best Site Statistics Count 578
Today Site Statistics 5
Yesterday Site Statistics 52
Last Thirty Days
Previous Month Average 37
Previous Month Best Time 13 - 14
Previous Week Day Average 126
Previous Month Week Day Average 206

5.3.12.0
V5.3.12.0