پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عنوان دستاورد (یافته قابل ترویج)

ردیف

عنوان

مجری

سال شروع

سال خاتمه

فایل

1

معرفی لاین پيشرفته گندم متحمل شوری در شرايط منطقه سیستان

حسين اكبري مقدم 

1393

1394

2

معرفی لاین پيشرفته گندم نان در شرايط منطقه سیستان

حسين اكبري مقدم 

1393

1394

3

معرفی رقم کلزا بنام دلگان برای شرایط آب و هوایی شمال و جنوب استان

حمیدرضافنایی

1393

1394

4

معرفی بهترین رقم و زمان کاشت مناسب کلزا در منطقه سیستان

حمیدرضافنایی

1391

1393

5

مناسب‌ترین زمان آخرین آبیاری در زراعت کلزا در منطقه سیستان

حمیدرضافنایی

1387

1390

6

معرفی ارقام با ميزان تحمل بالا به تنش خشكي در کلزا

حمیدرضافنایی

1388

1390

7

دستيابي به بهترين تاريخ كاشت، رقم و ميزان بذر كلزا

حمیدرضافنایی

1383

1385

8

تاثیر زراعت کلزا بر عملکرد گندم در تناوب زراعی کلزا –گندم

عباس جهانبين

1379

1384

9

شناسایی مراحل حساس به كمبود آب در ارقام كلزا

حمیدرضافنایی

1381

1383

10

مناسب ترین زمان برداشت غیر مستقیم کلزا در منطقه سیستان

حمیدرضافنایی

1380

1383

11

دستیابی به بهترين تراکم کاشت در کلزا

عباس جهانبين

1381

1383

12

بهترین روش كاشت و ميزان بذر در زراعت كلزا در رقم هايولا 401

حمیدرضافنایی

1380

1382

13

معرفی لاین جدید گل سفید گلرنگ جهت کشت در شرایط آب و هوایی سیستان

حمیدرضافنایی

1394

1395

14

معرفی بهترین رقم و زمان قطع آب در زراعت گلرنگ در منطقه سیستان

حمیدرضافنایی

1392

1394

15

معرفی بهترین رقم گلرنگ در کاشت زمستانه در منطقه سیستان

حمیدرضافنایی

1391

1393

16

تاثیر زراعت گلرنگ بر عملکرد گندم و كلزا در تناوب زراعی در سيستان

عباس جهانبين

1383

1388

17

معرفی حساس­ترین مراحل رشدی در ارقام گلرنگ به تنش خشکی

عباس جهانبين

1385

1387

18

معرفی بهترین زمان برداشت گلچه گلرنگ در منطقه سیستان

عباس جهانبين

1384

1386

19

معرفي بهترين رقم و يا ارقام گلرنگ برای کشت پاییزه در منطقه سیستان

عباس جهانبين

1382

1383

20

معرفی بهترین آرایش کاشت و رقم در زراعت کنجد در منطقه سيستان

حمیدرضافنایی

1393

1395

21

معرفی هیبرید جدید آفتابگردان جهت کشت برای شرایط آب و هوایی سیستان

حمیدرضافنایی

1394

1395

22

معرفي بهترین رقم سویا با عملكرد بالا و سازگار در منطقه سيستان

حمیدرضافنایی

1393

1395

23

تعيين بهترين ارقام تجارتی چغدر قند در منطقه سيستان

حسين اكبري مقدم 

1375

1377

24

معرفي بهترين ارقام سورگوم دانه ای

احمد قاسمی

1389

1391

25

معرفی ارقام و لاین‌های جدید سورگوم علوفه ای

احمد قاسمی

1387

1389

26

معرفی حساس­ترین مراحل رشدی در ارقام زودرس سورگوم دانه‌ای به تنش خشکی

موسی فرزانجو

1385

1387

27

دستیابی به بهترين نسبت بذر و زمان برداشت علوفه در ارقام سورگوم

احمد قاسمی

1385

1387

28

انتخاب بهترين لاين ارزن دم روباهی از جهت عملكرد دانه و علوفه در منطقه سيستان

احمد قاسمی

1387

1389

29

معرفي بهترين ارقام یونجه گرمسیری ایرانی و خارجی

موسی فرزانجو

1373

1378

30

معرفي بهترين رقم شبدر از نظر سازگاری و عملکرد

قاسم حقانی

1373

1374

31

معرفی ارقام و لاین های جدید سورگوم علوفه ای

احمد قاسمی

1387

1389

32

دستیابی به تاریخ کاشت و تنش خشکی بر عملکرد دانه، علوفه و برخی خصوصیات زراعی ارزن دم روباهی در منطقه سیستان

احمد قاسمی

1387

1389

33

دستیابی به جمعیت خالص خربزه فیروزی (قندک) با کمیت و کیفیت بالا

محمدرضا ناروئی راد

1390

1394

34

دستیابی به بهترین توده و رقم در توده های بومی خربزه ایرانی

محمدرضا ناروئی راد

1392

1393

35

دستیابی به جمعیت خالص سازی شده خربزه سفيدك

حمزه علی احمدی

1378

1381

36

امکان فرآوری از خربزه سفیدک

حمزه علی احمدی

1375

1377

37

معرفي بهترين رقم و يا ارقام هندوانه در شرایط زارعین

موسي فرزانجو

1382

1383

38

معرفی بهترين تراكم كاشت در ارقام هندوانه

عباس جهانبين

1375

1377

39

معرفی بهترین رقم در زراعت پیاز در منطقه سیستان

حمیدرضا فنایی

1390

1391

40

معرفي بهترين رقم پياز جهت توليد اقتصادي و زودرس در منطقه سيستان

حمزه علي احمدي

1374

1376

41

معرفی بهترین رقم برای زراعت بادمجان

محمدرضا ناروئی راد

1392

1393

42

معرفی رقم خیار مناسب کشت در منطقه سیستان

حمزه علی احمدی

1375

1377

43

معرفي بهترين رقم باميه در منطقه سيستان

حمزه علی احمدی

1374

1375

44

معرفي بهترين تاریخ کاشت و رقم در زراعت سیب زمینی در منطقه سیستان

حمزه علی احمدی

1376

1378

45

معرفی مناسب ترین تراکم و روش کشت توام خیار و بادمجان در منطقه سیستان

حمزه علی احمدی

1376

1378

46

معرفي بهترين رقم فلفل در شرایط منطقه سیستان

حمزه علی احمدی

1375

1376

47

معرفي بهترين رقم هویج در شرایط منطقه سیستان

موسي فرزانجو

1375

1376

48

معرفی مناسب‌ترین سيستم تاك‌داري و فواصل كاشت در انگور

حسین جهانتیغی

1365

1367

49

معرفی بهترین زمان و میزان مصرف هورمون جيبرلين بر عملکرد انگور ياقوتی

حسین جهانتیغی

1376

1379

50

معرفی بهترین رقم باقلا در منطقه سیستان

حمیدرضافنایی

1392

1394

51

معرفي بهترين رقم ماش در منطقه سيستان

حميدرضافنايي

1381

1383

 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0