چهارشنبه, 20 فروردين 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان (زابل )

  • ساعت : ۱۱:۵۴:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 64
  • کد خبر : ۱۲۲۵۸۹
برگزاری کارگاه آموزشی و ترویجی سایت جامع تولید-ترویجی
برگزاری كارگاه آموزشی و ترویجی سایت جامع تولید-ترویجی
 
این کارگاه در تاریخ 1398/11/28  با حضور آقای مهندس شریفی مقدم  مجری طرح از موسسه آموزش و ترویج، با حضور مسئولین ترویج استان، کارشناسان پنه و تعدای از اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در محل روستای قلعه کنگ- شهرستان زهک برگزار گردید. در ادامه از مزارع الگویی طرح مدیریت تلفیقی تغذیه و حااصلخیزی خاک و ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک بازید به عملی آمد.
امتیاز :  ۳/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها