يکشنبه, 31 شهريور 1398

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان (زابل )

  • ساعت : ۹:۱۲:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 59
  • کد خبر : ۱۱۳۷۲۱
امضاء تفاهم نامه مشترك علمی ، آموزشی و پژوهشی بین موسسه تحقیقات خاك و آب و مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی سیستان

با عنایت به ضرورت همکاری های مشترک ، به منظور ارتقاء توان تولیدی و نیز بهبود بهره وری منابع آب و خاک دشت سیستان ، بویژه در راستای پروژه عظیم انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی دشت سیستان حسب دستور اکید مقام عالی وزارت این تفاهم نامه در تاریخ 1398/5/15 توسط آقایان دکتر هادی اسدی رحمانی ، رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب و دکتر محمدرضا ناروئی راد ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و با حضور معاونین موسسه و مرکز در محل موسسه تحقیقات خاک و آب کشور امضائ گردید .

 

امتیاز :  ۱/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها